1. START
  2. AKTUALNOŚCI
  3. KONKURSY
  4. ORGANIZACJA
  5. KONTAKT

STOWARZYSZENIE " WIELKI MAŁY UŚMIECH "

Kto ty jesteś? Polak mały...


20 czerwca 2015
Na dzisiejszym spotkaniu, dzieciom przybliżyliśmy obraz kraju oraz rozbudziliśmy iskierkę PATRIOTYZMU. Warto zadbać o to, by dziecko poznało i nauczyło się znaczenia symboli narodowych, szacunku dla godła Polski, barw państwowych i hymnu narodowego.
Trzeba pamiętać, że od najmłodszych lat dzieci obserwują to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, zazwyczaj przez całe życie pamiętają zwyczaje, obyczaje kultywowane w ich rodzinie i środowisku. Dlatego jak najczęściej opowiadajmy malcom baśnie, legendy, czytajmy książki w połączeniu z oglądaniem ilustracji. Już we wczesnych latach należy uczyć je szacunku dla flagi i patriotyzmu.
***************************************************************************

Autor i Serwis strony © NET-POS.pl