1. START
  2. AKTUALNOŚCI
  3. KONKURSY
  4. ORGANIZACJA
  5. KONTAKT

STOWARZYSZENIE " WIELKI MAŁY UŚMIECH "

Wielkanocny gość z wielkim małym uśmiechem
W Wielką Sobotę, o godzinie 11.00, podopiecznych Stowarzyszenia Wielki Mały Uśmiech odwiedzili niezwykli goście.
Jak opowiedział nam Andrzej Mendyk, Prezes Stowarzyszenia WMU, w opiekę i zapewnienie podopiecznym Stowarzyszenia godnego startu w życie angażuje się coraz więcej osób. Czasami jest to pomoc czysto materialna, ale głównym celem Stowarzyszenia Wielki Mały Uśmiech jest przede wszystkim troska o rozwój emocjonalny i intelektualny podopiecznych. Stąd też pomysł, aby czytać dzieciom baśnie i legendy. Do tego pomysłu udało się Prezesowi Stow. WMU przekonać wiele osób i to właśnie w Wielką Sobotę rozpoczęły się cykliczne spotkania, na których to zaproszeni goście mogą przeczytać dzieciom opowieści. W sobotnie przedpołudnie starosta gnieźnieński Dariusz Pilak przeczytał podopiecznym Stowarzyszenia Wielki Mały Uśmiech baśń pt. „Muzykanci z Bremy” autorstwa braci Grimm. Zachwycone dzieci zaprosiły starostę gnieźnieńskiego na skromny poczęstunek, a później zasiadły do rysowania. Na kartkach papieru dzieci wyczarowały kolorowy świat z usłyszanej baśni „Muzykanci z Bremy”. Jak zapewnia pan Andrzej Mendyk, było to pierwsze takie spotkanie, lecz z pewnością nie ostatnie, ponieważ widział z jakim zainteresowaniem dzieci słuchały baśni i ile wyobraźni włożyły w wykonanie swoich rysunków. Mało tego, Pan Starosta na koniec, przepytał dzieci z wcześniej przeczytanej baśni i wszystkie dzieci brały w tym czynny udział, będąc na koniec swych wypowiedzi nagrodzone. Radość, uśmiechy tych dzieci, są dla nas mobilizacją do dalszych działań. Z okazji Świat Wielkanocnych do podopiecznych Stowarzyszenia WMU zawitał również i zajączek, przynosząc im słodkie upominki za które one same podziękowały własnoręcznie zrobionymi laurkami. Na zakończenie spotkania, wszystkie dzieci złożyły życzenia organizatorom i z wielkim małym uśmiechem poszły do swoich domów.


***************************************************************************

Autor i Serwis strony © NET-POS.pl